Տ.Տ. Բլոգ

Ունե՞ք որևէ նորություն առնչվող Տ.Տ. ոլորտին

 • Բլոգ
  Բլոգ Բոլոր հոդվածները:
 • Ենթաբաժիններ
  Ենթաբաժիններ Բոլոր ենթաբաժինները:
 • Տեգեր
  Տեգեր Բոլոր տեգերը որոնք ավելացվել էն կայքում
 • Բլոգերներ
  Բլոգերներ Կայքի լավագույն բլոգերները:
 • Թիմային հոդվածներ
  Թիմային հոդվածներ Լավագույն թիմային բլոգները:
 • Արխիվ
  Արխիվ Նախկինում ստեղծված հոդվածներ
24
Ապր

Zabbix 3.0.2 սերվերի ինստալացիա RHEL/CentOS 7 PostgreSQL 9.5

Օգտատեր : բաժինը: Linux
 • Տառատեսակի չափը: Больше Меньше
 • Դիտումներ: 1757
 • Մեկնաբանություն: 0
 • Տպել

Բարև բոլորին! Այս օրվա տանջալի աշխատանքային գիշերից :) մնացած կոնֆիգուրացիոն մանուալն:

Բացատրել, թե ինչ է Zabbix ինձ թվում է կարիք չկա։ Ում հարկավոր է նա հասկանու է կամ փորձում է հասկանալ այն, ինչպես բոլոր մասնագետները իրենց առoրյա կյանքու :)))

    Ինչու գրվեց այս մանուալն, շատ պարզ պատճառով, ոչ հայերենով :))) ոչ ռուսերենով կամ անգրերոնվ նորմալ գրված նյութ չկա, թե ինչպես կարելի է Zabbix-ը տեղադրել PostgreSQL 9.5-ի հետ կամ 9.4 հետ։ Իսկ իրենց կայքում անհասկանալի է, թե ինչպես նամանավանդ, երբ ինքտ առաջին անգամ ես առնչվում PostgreSQL-ի հետ, էլ չասեմ , որ որոշ ինֆորմացան ներկայացված է ոչ արդիական։ Ինքս տանել չէմ կարում որ օնլաին մանուլաից օգտվելու համար հազար հատ լինկերով պտի անցնես որ ընդհանուր պատկերն ունենաս :))) 

Լավ անցնենք գործի։

Ինստալացիա ենք անում apache և ավելացնում ենք այն ավտոզագրուզկայի մեջ

# yum install -y httpd

# systemctl enable httpd

Ինստալացիա ենք անում PHP և անհրաժեշտ կոմպոնենտներն Zabbix-ի համար

# yum -y install php php-bcmath php-cli php-common php-gd php-mbstring php-mysql php-pdo php-xml

Ինստալացիա ենք անում mysql և ավելացնում ենք այնք ավտոզագրուզկայի մեջ

# yum –y install postgresql95-server postgresql95-contrib

# systemctl enable postgresql-9.5

Ակտիվացնում ենք mysql և կատարում ենք նախնական կարգավորումներ

# /usr/pgsql-9.5/bin/postgresql95-setup initdb

# systemctl start postgresql-9.5

Անջատում ենք selinux-ը

# vim  /etc/sysconfig/selinux

Խմբագրում ենք հետևյալ տողն

SELINUX=disabled

և դրանից հետո վերբեռնում ենք սերվերը։

Չնայած իրականու, խորհուրդ չէմ տալիս անջատել Selinux-ը այլ կարելի է ճիշտ կատարել կարգավորումը, որը բարձրացնում է անվտանգությունը։ Բայց դրա մասին Չէմ ներկայացնի այս հոդվածում, փորձեք ինքներտ ուսումնասիրել Selinux-ը։

Հետո մեզ անհրաժեշտ է ակտիվացնել Zabbix-ի ռեպոզիտորիան

# rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el7.noarch.rpm

Նախապատրաստումը ավարտեցինք, չենք մոռանում կարգավորել iptables-ը, եթե օգտագործում ենք firewall.

Թույլ ենք տալիս ելքային տրաֆիկը, մենք պետք է բացենք հետևյալ TCP պորտերը 10050,51որպեսզի  Zabbix հավաքի տվյալներ

iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 10050 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 10051 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 10050 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 10051 -j ACCEPT

Zabbix սերվերի ինստալացիա

Տեղադրու ենք սերվերը

# yum -y install zabbix-server-pgsql zabbix-web-pgsql

Նա իր ետեվից քաշում է համապատասխան կախվածությունները, որոնք կտեղադրվեն ավտոմատ կերպով. Իսկ հիմա ստեղծենք տվյալների բազան, աղյուսակները և բազայի user-ին։

su - postgres

-bash-4.2$ psql

postgres=# \password postgres

postgres=# create extension adminpack;

postgres=# create user zabbix with encrypted password 'admin1234';

postgres=# create database zabbixpostgresql owner zabbix;

postgres=# \q

-bash-4.2$ logout

Խմբագրում ենք հետևյալ ֆայլն pg_hba.conf

# vim /var/lib/pgsql/9.5/data/pg_hba.conf

local   all             all                                             md5

host    all             all             127.0.0.1/32            md5

host    all             all             10.10.55.0/24          md5

host    all             all             ::1/128                        md5

 

Խմբագրում ենք postgresql.conf:

# vim /var/lib/pgsql/9.5/data/postgresql.conf             

listen_addresses = 'localhost or network'

port = 5432

 

Restart postgresql-9.5.service:

# systemctl restart postgresql-9.5.service

 

Փորձենք միանալ նոր բազային:

# psql -U zabbix zabbixpostgresql

 

Ներմուծում ենք նախնական սխեման և տվյալներն

# cd /usr/share/doc/zabbix-server-pgsql-3.0.2

# zcat create.sql.gz | psql -U zabbix zabbixpostgresql

 

Որից հետո մուտքագրում ենք “password’-ը մեր դեպքում admin1234

Օգտագործողի և անհրաժեշտ տվյալների բազան և աղյուսակները ստեղծված են։

 

Հետևյալ կոնֆիգուրացիոն ֆայլի մեջ կատարում ենք փոփոխություն։

# vim  /etc/zabbix/zabbix_server.conf

DBHost=localhost

DBName=zabbixpostgresql

DBUser=zabbix

DBPassword=admin1234

 

Ակտիվացնում ենք  zabbix-server և ավելացնում ավտոզագրուզկայի մեջ

# systemctl start zabbix-server

# systemctl enable zabbix-server

 

Կատարում ենք որոշ փոփոխություն zabbix կատալոգի վեբ սերվերի վրա

# vim /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf

Ապակոմենտավորում ենք հետևյալ տողը  php_value date.timezone և տեղադրում ենք մեզ անհրաժեշտ Time Zone:

php_value date.timezone Europe/Moscow

 

Վերբեռնում ենք httpd.

# systemctl restart httpd

 

Վեբ իտերֆեյսի տեղադրու.

 

 

 

0
 • Մեկնաբանություններ չկան

Ավելացրեք Ձեր մեկնաբանությունը

Ավելացնել մեկնաբանություն որպես հյուր

0 / 300 Նիշերի սահմանափակում
Ձեր տեքստը պետք է լինի ոչ ավել, քան 300 նիշ
ԴԵՊԻ ՎԵՐ